Pierwsza pomoc na miejscu wypadku.

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej może przydać się każdemu z nas. Z prawnego punktu widzenia stanowi obowiązek ratowania zagrożonego życia (kara pozbawienia wolności do trzech lat).

Pierwsza pomoc przedlekarska polega na wykonywaniu czynności mających na celu ratowanie życia lub zdrowia poszkodowanych osób do przybycia pogotowia ratunkowego. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma za zadanie utrzymać poszkodowanego przy życiu oraz nie dopuścić do powstania kolejnych powikłań. Aby ustrzec się przed chorobami, ratownik powinien być zaopatrzony w lateksowe bądĽ foliowe rękawiczki. Powinno się unikać kontaktu z krwią ofiary oraz używać specjalnych maseczek w czasie prowadzenia sztucznego oddychania. Po wszystkim należy dokładnie umyć ręce.

Do dwóch najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy należy:

* Po pierwsze nie szkodzić
* Po drugie uważać na swoje bezpieczeństwo (płyny ustrojowe, wydzieliny i wydaliny poszkodowanego mogą stanowić Ľródło zakażenia, np. HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby)

W skład czynności pierwszej pomocy wchodzą:

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku oraz upewnienie się, że wszyscy świadkowie i sam poszkodowany są bezpieczni.
2. Sprawdzenie stanu rannej osoby (podstawowych funkcji życiowych: oddechu, tętna, świadomości; zlokalizowanie urazów).
3. Wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych (najważniejsze numery tel.: policja: 997, straż pożarna: 998 pogotowie ratunkowe: 999, numer alarmowy Unii Europejskiej: 112, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 601 100 100 oraz Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 601 100 300).
4. Przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz działań przeciwwstrząsowych, zatamowanie krwotoków.
5. Ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji (JE¦LI jest on nieprzytomny).

Zgłoszenie do specjalistycznych służb ratowniczych powinno zawierać: adres wypadku, informacje rodzaju zajścia, liczbę poszkodowanych, dane o ich stanie, dane personalne ratownika.

¦wiadek wypadku, ze względu na brak specjalistycznego wykształcenia, udziela tylko niezbędnej pomocy. Pierwszą pomoc przedmedyczną zaczyna się od sprawdzenia czy można ją bezpiecznie przeprowadzić.

W czasie wypadków drogowych należy zatrzymać auto, zapalić światła ostrzegawcze, zaciągnąć hamulec ręczny i wyciągnąć kluczyki z własnego auta. Następnie powinno się ustawić trójkąt ostrzegawczy (w celu zabezpieczenia miejsca wypadku). Potem trzeba zapobiec zapaleniu się pojazdu poszkodowanego (wyciągnąć kluczyki z samochodu ofiary, odciąć kable od akumulatora, sprawdzić czy nie ma palących się papierosów). W następnej kolejności należy udzielić pomocy osobie poszkodowanej oraz wezwać służby ratunkowe. Starać się nie zmieniać pozycji poszkodowanego, gdyż mogło dojść do uszkodzenia kręgów szyjnych. W przypadku wyciągania osoby poszkodowanej z auta, trzeba stanąć z tyłu ofiary, włożyć ręce pod jej pachy, potem jedną ręką przytrzymać brodę, położyć jej głowę między swoim barkiem a głową, utrzymując ją jednocześnie w tej ustabilizowanej pozycji, następnie drugą ręką chwycić za przedramię i wyciągnąć ją z samochodu. Po wydobyciu z pojazdu, w celu swobodniejszego oddychania ofiary, należy podtrzymywać rękami jej głowę oraz szyję.

Każdy kierowca powinien posiadać apteczkę samochodową wraz z lateksowymi rękawiczkami; maseczką do wykonywania sztucznego oddychania; płócienną, trójkątną chustką (do stosowania jako temblak bądĽ bandaż); specjalnym kocem lub folią ratowniczą, które ochraniają przed utratą ciepła; elastycznymi opaskami uciskowymi i materiałami opatrunkowymi; specjalnym nożem do obcinania pasów bezpieczeństwa, uniemożliwiającym skaleczenie się.