Raz do roku, kierowcy stają przed dylematem, jaki rodzaju bezpieczenia samochodu wybrać i z usług którego ubezpieczyciela skorzystać. Z uwagi na mnogość ofert, podjęcie najwłaściwszej decyzji nie jest sprawą prostą i winno być przemyślane oraz skalkulowane.

Obowiązkowe jest jedynie ubezpieczenie OC(odpowiedzialność cywilna). Jego warunki określa ustawa (Dz.U.124,poz.1152). Umowę zawiera się 12 miesięcy, za wyjątkiem szczególnych sytuacji. Jeżeli nie wypowiemy jej przed upływem daty ważności ubezpieczenia, zostanie ona przedłużona o kolejny rok.Ponieważ warunki ubezpieczenia są określone przez ustawę,propozycje firm różnią się tylko ceną. Logiczny jest więc wybór najtańszej oferty. Kwota odszkodowania nie może być wyższa od określonej ustawą sumy gwarancyjnej, wynoszącej 350.000 € na jednego poszkodowanego dla szkód wyrządzonych na osobach oraz200.000 € na jedno zdarzenie w przypadku szkody wyrządzonej mieniu.

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia jest AC (autocasco).W jego ramach samochód jest chroniony w przypadku kradzieży oraz szkód wyrządzonych przez kierowcę, nieustalonych sprawców i zjawiska przyrody. Warunki umowy firmy ubezpieczeniowe ustalają same. Wykupując AC, należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także czy ubezpieczyciel oferuje np. pojazd zastępczy. W przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, wysokość odszkodowania będzie równa jego wartości rynkowej, dlatego należy dokładnie go wycenić, aby uniknąć płacenia zawyżonych składek lub nie zaniżyć sobie rekompensaty.

Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy także NNW.Ubezpieczenie to chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków,stąd skrót. Tutaj sami możemy ustalić kwotę polisy. Wysokość zadośćuczynienia to zazwyczaj 1 % kwoty ubezpieczenia za 1%uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci ubezpieczonego, z reguły wypłaca się 100% sumy małżonkowi lub innym uprawnionym.Podpisując umowę, należy przeczytać paragraf „Wyłączenie odpowiedzialności”, aby mieć świadomość, kiedy ubezpieczyciel zwolniony jest z wypłacenia odszkodowania.

Ostatnim typem ubezpieczenia jest Assistance. W tym przypadku uprawnieni jesteśmy do uzyskania doraźnego wsparcia w razie wypadku, kradzieży, bądź awarii auta. W zależności od wybranego pakietu, można liczyć na różne rodzaje pomocy:informacyjną, serwisową, podróżną, a nawet medyczną. Jest to nieodzowne w przypadku podróży zagranicznych, aby daleko od domu i często bez znajomości języka obcego, nie być zdanym wyłącznie na siebie.